FORMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
AGENDA    Een uitwerking van een Agenda waar je records kunt invoeren die meteen via een kruistabel
   worden getoond.
 

ANIMATIE    Twee plaatjes worden via een  "schakeloptie" om beurten getoond.
   Zie ook: KLEUR, STPLCHT
BASIC   Als je met hyperlinks in een Access tabel werkt met het speciaal daarvoor ontwikkeld 
  veldtype, en je wil deze via een  bijwerkquery laten aanpassen, dan dien je met het 
  volgende rekening te houden:

 

BTW   Deze toepassing laat het gebruik van de module zien voor het aanmaken van functies. 

 

CHANGE   Een applicatie / voorbeeld van een soort calculator. 

 

COLORCON    Een formulier met wisselende achtergrond, afhankelijk van een druk op een knop.
   Zie ook: CONFORM
CONFORM    Ging het bij Colorcon om het aanpassen van de achtergrond, nu is het geselecteerde 
   record aan de beurt.

  
Zie ook: COLORCON
COPY    Een voorbeeld van gegevensoverdracht tussen een Hoofd- en een subform.

 

CUMULATIEF    Een uitwerking van een grafiek waarbij zowel de oorspronkelijke als de daarbij behorende
   cumulatieve gegevens getoond moeten worden .

   Zie ook: GRAFIC, GRAFIEK , SPREIDING

DATAVIEW    Het probleem van het wisselen tussen data- en formulier weergave.

DATETIME
CONTROL
   Nog een uitwerking van een kalender tool. Nu met controle op eerder geplaatste afspraken
   (voorkomen van dubbele afspraken).
 
 Zie ook: Calendar, Subforms

DATPCK   Een uitwerking naar aanleiding van een vraag over een "Date Time Picker",  een soort 
  keuzelijst waarbij een calender te voorschijn komt waarmee je datums kunt laten  selecteren.