FORMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
FILNAME    In verband met een Intraweb-sit (voor het eigen bedrijf en enkele agenten) was het 
   nodig een webpagina te maken waar je via hyperlinks m.b.v  produktnummers de 
   betreffende tekening wilde  laten ophalen. 

 

GRAFIC   Dat het mogelijk is om grafieken te maken in MsAccess bewijst dit voorbeeld.
   Het is mogelijk om zowel in een rapport als een formulier met dit soort
   objecten om te gaan.
   Zie ook: CUMULATIEF , GRAFIEK , SPREIDING

GRAFIEK  Weer eens een omzetting via DoCmd.RunSql van een tabel waarbij de kolommen 
  naast elkaar staan naar een tabel die voor een grafiek gebruikt wordt v.w.b een 
  via een sub-form geselecteerd artikel.
  Zie ook: CUMULATIEF , GRAFIC , SPREIDING
GRPFRAME   Een groepsframe kan voor meer dan alleen het bevatten van selectie knoppen worden 
  gebruikt. Je kunt het als een kader om je velden gebruiken, om bepaalde velden te 
  accentueren.
INLIST
  Dit keer weer eens een beschrijving van de afhandeling van een gebeurtenis. Nu in een 'Tabcontrol' een tabbladen
  form. Het gaat hier om het afvangen van de 'Niet in lijst' van een keuzelijst.

 

KEUZE    Een uitwerking op verzoek: afdrukken van rapporten via keuzerondjes / VBA. 

 

KLEURSET    Een voorbeeld voor het wijzigen van veldeigenschappen. De instelling van het veld
   waarde (ja / nee) kan gebruikt worden om diverse eigenschappen zoals ze normaal 
   via eigenschappen worden ingesteld. 
KLOK   Nu een voorbeeld van een klok (de bewerking on timer). In een formulier maak  je een 
  labelframe van de benodigde grootte....
  
KORTING    Een winkel waarin een actie loopt met een klantenkaart. Een voorbeeld waarbij 
   gebruik wordt gemaakt van DAO voor het werken met de tabellen.

MOVE    Dit keer een voorbeeld van bewegen door een formulier. Normaal gesproken ga je met 
   de Tab- of Entertoets naar het volgende veld, met pijl naar links naar het vorige.