FORMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
NOBEEP    Een Visual Basic voorbeeld van de afhandeling van toetsen. Het probleem dat moest 
   worden  afgevangen was de enter toets die een “Beep” signaal produceert. 
   Zie ook:
NOBEEP2
NOBEEP2    In vervolg op de voorgaande nu een vb uitwerking waarbij alle bewegingen door een 
   soort tabel gaan, omhoog, omlaag, links en rechts, enter, pageup en down en home 
   worden ondersteund.
  
Zie ook: NOBEEP

ORDERS   In deze weektip een uitwerking van samenwerking tussen Hoofd- en subform waarbij 
  het mogelijk moet zijn om, als het Ordernummer aangepast wordt, de bijbehorende 
  artikelen die hiermee gekoppeld waren worden bijgewerkt.
PSSWRD   Twee methoden van het gebruik van een Password: de eerste gebruikt een  formulier om
  op de tekstlijn een wachtwoord in te geven, waarbij dit alleen als asterixen (*) wordt
  weergegeven. De tweede gebruikt de "inputbox"  aanroep.
REPFRM    Een samengestelde meervoudige tip: Docmd.Sentobject met attachments (Outlook  
   aansturen), Externe database aanmaken en het  probleem van de opmaakformaten in  
   rapporten.

  
Zie ook: Send, Sending
SCREEN  Een voorbeeld uitwerking naar aanleiding van een vraag over scherm resoluties. 
 De applicatie wordt opgestart met een form die de functie voor het bepalen van de 
 huidige resolutie aanroept. 
    Zie ook: Screen2
SCREEN2   Hier het vervolg op de schermresolutievraag. In onderlinge samenwerking is nu 
  een voorbeeld uitgewerkt waarin het form in stappen groter of kleiner kan 
  worden gemaakt. 
     Zie ook: Screen
SELECT   Een aantal voorbeelden van akties met o.a selectieboxen en pulldown boxen. Via VBA 
   kun je met "Select Case" waarden toe laten wijzen aan andere velden. 
SCHERMEN   Een uitwerking naar aanleiding van een vraag over een afvangen van 'Functie' toetsen 
  voor het zichtbaar / onzichtbaar maken van een subform.
SEND    Als antwoord op een vraag over het bijhouden van informatie in Access die via E-mail 
   verzonden moet worden, hier het uitgewerkte voorbeeld.