FORMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
SOUND   De mogelijkheden van het gebruik van geluidsbestanden (Wav-files) met behulp van 
  transparante drukknoppen en hyperlinks zijn dit keer ingebouwd.

 

SPECEFF   In dit voorbeeld is, naast het ge(mis)bruik van een tekstvak om een drukknop te   
  imiteren.

 

SPREIDING  Weer eens een uitdaging op het gebied van grafieken in MsAccess. Dit keer een grafiek over 
 spreiding, waarbij data op de X en Y as worden getoond, maar daarnaast dienen ook de waarden
 onder de grafiek getoond te worden.
 Zie ook: CUMULATIEF , GRAFIC, GRAFIEK

SUBFRM   In een Hoofdform met daarin  een subform moet afhankelijk van de keuze  in een combobox van
  een veld in een bijhorend  sub-form de  achtergrond kleur worden ingesteld  en  afhankelijk van
  de keuze worden voorkomen  of juist de  mogelijkheid bieden om het veld (de  velden) te
  bewerken.

SUBFORMS   Dit keer een uitwerking met een combolijst, twee sub-forms en een  calendarobject. Een veld dat
  via VBA het calendar-object opent, ontvangt de geselecteerde datum voor  verder gebruik
  (gebruik de bijgevoegde code voor je eigen toepassingen).
 
Zie ook: Calendar , Datetimecontrol

TABS   Een vorm van informatie verstrekken naar doelgroep, zonder passwordcontrole en met het
  gebruik van tab bladen. 
TAB97   Het gebruik van Tabbladen is voornamelijk bedoelt om diverse gegevens op een overzichtelijke
  manier te tonen. Een tabel met vele velden is al een probleem om doorheen te bladeren,
TOOLTIP   Weer eens een uitgewerkt voorbeeld van het gebruik van modules en variabelen.

 

UCASE   Via VBA functies worden letters omgezet naar standaard Hoofd en kleine letters.

 

VOLGNUMMER  Vervanging van de 'running total' methode die alleen bij rapporten gebruikt kan 
 worden. Hiermee is het ook in een form te gebruiken.