MAILING

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
AUTOSAVE
  Een vergelijkbaar voorbeeld als Telefoon, het gebruik van mail merge in MsWord nu echter 
  met vba code om het geselecteerde record via een in een combobox geselecteerde standaard 
  brief te laten openen waarna het document voorzien van offertenummer en document 
  toevoeging in een separate map wordt opgeslagen. 

  Zie ook:  Mailings,Telefoon  
MAIL  Een even iets andere benadering van een probleem  levert meteen een extra optie in MsAccess op.


MAILINGS    Zoals in Telefoon ook nu een voorbeeld van afdrukken samenvoegen (mailmerge) in 
   Word.
   Zie ook:  Autosave, Telefoon, Wordlink
MAILSEL   Naar aanleiding van een vraag over filter methoden bij de SendObject methode nu een uitwerking
  via DAO.  Het gebruik van een tabel om de geselecteerde waarde vast te leggen (bij openen en on
  current) om als filter in de bron van een  rapport te gebruiken. 
REPFRM
 
Een samengestelde meervoudige tip: Docmd.Sentobject met attachments (Outlook aansturen),
  Externe database aanmaken en het  probleem van de opmaakformaten in  rapporten.
 
Zie ook: Send, Sending
SEND   E-mails versturen via een MsAccess applicatie, zo doe je dat.
  Zie ook: Sending, Repfrm
SENDING   Vervolg op 'Send' waarin een reeks van E-mails wordt verstuurd.
  Zie ook: Send, Repfrm
TELEFOON
 
  Communicatie tussen Access en Word. Gebruik maken van een database voor opslag, rapportering
   en selectie  mogelijkheden en daarnaast Word als hulpmiddel voor  het aanmaken van standaard
   formulieren om via  E-mail of fax te kunnen versturen met de formaten  (lijnen) en plaatjes.   
   Zie ook:  Autosave, Mailing