OMGEVING 1 - 2

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
WAAR    Dit maal een voorbeeld van het ophalen van bestandsinformatie van het draaiende programma.

WEEKDAG   In dit voorbeeld wordt de eerste dag van de huidige maand berekend, het formaat van een specifiek
  veld (dateformat  setting) wordt gecontroleerd (today) en de herkomst gevonden via checking op het
  formaat van het controleveld.

XL_LINKS   Een uitwerking van het opzoeken van nieuwe informatie in Excel formaat,  wijzigen naar een   standaard
  naam waarna de nieuwe data wordt toegevoegd aan de intern aanwezige tabel.