COMPRESS2

P.O./G.D./P.V.

Klik op het plaatje voor een koppeling naar het installatie programma.
  Toch leuk als er al direct een aantal reacties loskomen naar aanleiding van de
  vorige weektip. Vervolg op de voorgaande tip.  Een terechte opmerking is dat
  je in Microsoft Photo Editor de mogelijkheid geboden wordt om de betreffende
  foto opnieuw op te slaan met een bepaalde compressie (je kunt b.v de
  gewenste 35% instellen). Dit geeft inderdaad de gewenste compressie met
  een  gelijke weergave.

  Het enige dat de P.P methode je extra geeft is dat je  met de vormgeving van  
  een  uitsnede correcties kunt aanbrengen. Een te smalle uitsnede kon ik hier
  gemakkelijker verbreden door het object breder te trekken, dat krijg je in de
  editor niet gedaan.
 
  Een tweede kwam met een koppeling (zie hiernaast) naar een compressie
  programma waarmee je meerdere foto's kunt comprimeren.