GTP

P.V. 

 GTP 8kb GTP2K 31kb GTPXP 30kb
  Get the picture is een voorbeeld van het ophalen van bestandsnamen en aan 
  een tabel toevoegen. Werken met plaatjes, instellingen en het presenteren in 
  een picture frame. Je selecteert een Drive, Pad en Extensie en klikt op zoeken 
  om deze informatie op te halen. Plaatjes van een geselecteerde extensie 
  worden via wissen uit de tabel verwijderd.