PLAATJES

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...


COMPRESSIE

 

  Bij het uitwerken van mijn digitale vakantiefoto's voor een presentatie in PowerPoint liep ik tegen
  een compressie  methode aan welke ook handig kan zijn in het geval de  opname met een te grote
  nauwkeurigheid is genomen.


COMPRESS2

 

 Toch leuk als er al direct een aantal reacties loskomen naar aanleiding van de vorige weektip.
 Vervolg op de voorgaande tip.


DEPLAATJES

 

   Nog maar eens een uitwerking over het werken met plaatjes in een database.  De plaatjes
   worden niet in je tabel toegevoegd als object maar via de eigenschap .picture gekoppeld aan het
   aanwezige  'Image' object. 

GTP

 

  Verzamelen van informatie voor een MsAccess applicatie van op de PC aanwezige plaatjes.
  Zie ook  HYPER, REPFS, TELLER2

 

HYPER

   In deze uitwerking zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt over het werken met plaatjes.
   Zie ook GTP, REPFS 

 

KLEUR

 

  Deze tip gaat over "plaatjes" en bestands formaten die je in access (maar ook in andere 
  toepassingen) gebruikt.
 
Zie ook:  STPLCHT, ANIMATIE

REPFS

 

  Een tweede methode voor het verzamelen van informatie vaan plaatjes op je PC.
  Zie ook GTP   HYPER

 

STPLCHT

  Verdere bewerkingen in een applicatie met plaatjes.
  Zie ook KLEUR , ANIMATIE