Replacing filesearch

P.V. 

 REPFS 25kb REPFS2K 35kb REPFSXP 30kb
  Bij het converteren van een Access97 naar een Access 2000 versie bleek dat de z.g "Filesearch" 
  functie die een bestand op een netwerk in diverse directories moest opzoeken niet langer meer 
  met een acceptabele snelheid werkte. Het systeem "hing". Daarvoor hier een oplossing met een 
  glimlach naar het verleden, toen we nog met gewone "Dos" commando's werkten. Alle files met 
  een bepaalde extensie worden via een "Bat" bestandje met een Dir command naar een tekstfile 
  gestuurd. Dit tekstfile is gekoppeld in de database, in een concrete tabel gevoegd om koppelings 
  problemen te voorkomen. Na selectie wordt het geselecteerde bestand als hyperlink aan de show 
  knop gekoppeld zodat het bestand hiermee te openen is.
Aanklikken om te vergroten