COMBOINPUT

P.V.

comboinp 27kbcomboinp2k 20kbcombinpxp 19kb

   Informatie in een combobox wordt meestal uit een tabel of 
   een waardelijst opgehaald. In dit voorbeeld wordt de informatie uit 
   de tabel opgehaald waar  ook de nieuwe input wordt opgeslagen. 
   Hiervoor is eerst de wizard gebruikt,  waar de tabel en de betreffende 
   velden worden aangesloten. Hierna is de  achterliggende 
   query aangepast. Door de sommatie wordt iedere code slechts  een 
   keer getoond. Wel dient de combo bij OnFocus ververst (Refreshed) 
   te worden zodat steeds alle records worden getoond