QUERY 1 - 2

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...

AFSCHR

 

  Een voorbeeld van het gebruik van criteria en functies in een rapport via een query. 


CALCDATE

 

  Voorbeeld van datumfuncties
  Zie ook: DATCONV, DATEFORM, DATETPS, DATUMS, SQLCODE,WEEKNUMMER

COMBINP

 

  Ophalen van selectiedata voor een combobox uit de inputtabel, je keuze wordt 
  aangevuld door de eigen nieuwe input.

 

CRSTBL

  Een kruistabel met vaste kolomnamen, hierdoor kun je toch rapporten aanmaken.
  Zie ook: STATSTK, UNION2, CROSSTAB, Wkvw01

DATEFORM

   Een voorbeeld met betrekking tot het gebruik van datum formaten. 
 
  Zie ook: CALCDATE, DATCONV, DATETPS DATUMS, SQLCODE

FILNAME


   In verband met een Intraweb-sit (voor het eigen bedrijf en enkele agenten) was het 
   nodig een webpagina te maken waar je via hyperlinks m.b.v  produktnummers de 
   betreffende tekening wilde  laten ophalen. 

 

OVERLADEN

  Via VBA code informatie overzetten met behulp van maak een 'make table' code. 
  Zie ook: SQLCODE

SELECTIE

  Een vorm van het gebruik van Systeem Objecten  om selecties op aanwezige  
  tabellen te kunnen maken.

SORTEREN

 Velden naast elkaar via functies gesorteerd onder elkaar zetten via Union 
 queries, waarna ze gegroepeerd gerapporteerd worden.

 Zie ook Union, Union2,Wkvw01

SQLBLD

  Voorbeeld toepassing om SQL code te maken voor queries of broncode voor 
  VBA.