SORTEREN

P.V. 

sorteren 33kbsorteren2k 34kbsorterenxp 38kb

  Velden naast elkaar via functies gesorteerd onder elkaar zetten via Union 
 queries, waarna ze gegroepeerd gerapporteerd worden. Dit is de uitwerking
 op een vraag over een tabel met vier velden naast elkaar die ieder
 verschillende waarden kunnen hebben. Met vier functies in een module en
 vier queries samengevoegd door een Union query krijg je een verzameling
 die je in een rapport gegroepeerd kunt laten zien.