STATISTK

P.V.

stat97 14kbstat2k 30kbstatxp 28kb

 


   Een nieuwe  uitwerking van een kruistabel, dit keer voor statistische functies. Een query die niet via de 
   Wizard aangemaakt kan worden omdat het slechts om twee velden gaat. Met het veld "Meetwaarde" dat 
   voor de "Rowheading" gebruikt wordt en het veld uitkomst dat voor zowel "Columnheading" als "Value" 
   via de count eigenschap gebruikt wordt kunnen zowel nummerieke als alfanummerieke waarden worden 
   getoond (zolang voor de columnheaders maar vaste waarden te hanteren zijn). Nogmaals het gebruik van 
   vaste kolom indeling op het columnheading veld. Daarnaast is het mogelijk door er een query overheen te 
   zetten die van de gegeven waarden gebruik maakt, naast de nummerieke waarden ook nog de procentuele
   verhoudingen t.o.v. het totaal weer te geven. Ook het gebruik van de Autoexec macro wordt weer getoond.