UNION2

P.V.

union2 17kbunion22k 29kbunion2xp 29kb

  
Bij het gebruik van een "Union"- query worden de column 
   headings bepaalt door de namen van de eerste bron. Zolang 
   het aantal kolommen van alle bronnen het zelfde zijn, 
   maakt het niet uit welke namen gehanteerd worden. Deze  
   eigenschap is te gebruiken in het geval dat je kruistabellen 
   hanteert die wel een zelfde aantal kolommen, maar telkens 
   andere kolom namen oplevert. Voorbeeld:12 maanden 
   overzichten van verkoop informatie per maand, per product 
   groep waar ook het jaartal bij vermeld is. In geval je een    
   rapport hierop wil maken, dan zul je ieder jaar van dat 
   rapport de veldnamen moeten aanpassen. Dit is, bij 
   automatisering, geen acceptabele situatie. In het voorbeeld 
   maak ik gebruik van een "dummy"tabel (meer is er niet 
   voor nodig om een query te kunnen maken). De benodigde 
   velden worden aangemaakt door variabele namen zonder 
   waarde aan te maken. Maand 1:"" etc . Daarnaast zie je de 
   uitwerking van het toevoegen van opmerkingen met vaste 
   tekst lengten m.b.v de "String"functie  en het omzeilen van 
   "  problemen met de "CHR(34)" functie.