WKVW02

P.V.

wkvw2_97 40kbwkvw2_2k 39kbwkvw2_exp 25kb


  
  En alweer de tweede tip maar nu gebaseerd op een VBA methode. Opdracht was een weekoverzicht met per dag een samengesteld
  overzicht van lesvk, tijdstip en omschrijving. Het enige probleem (naast de VBA code hiervoor) was het bepalen van de maximale
  lengte van de velden om toch alles in je rapport te kunnen tonen. Het kost meer handigheid v.w.b het maken van het rapport.
  In de query sorteer ik eerst op dagnr, tijdstip, lesvak en  maak ik een veld waarin de verschillende componenten bij elkaar zijn
  gevoegd  maar alle ook voorzien van een vaste lengte via de Space functie.