CROSSTAB

L.L. / P.V. 

 CROSSTAB97 20kb CROSSTAB2K 34kb CROSSTABXP 47kb
 
  In deze weektip een uitwerking van het aanmaken van een rapport met
  informatie uit een kruistabel. Met behulp van vaste column headings
  wordt een vast patroon afgedwongen om een rapport te kunnen maken.
  Daarnaast wordt via VBA een SQL string uitgevoerd die in een z.g.
  selected tabel de geselecteerde waarde toevoegt. Op zich ook nog niet
  zo moeilijk. Deze tabel wordt echter in de kruistabel gebruikt om   
  gekoppeld aan de datatabel alleen de geselecteerde items te tonen. 
  Hiermee worden eventuele formaat problemen i.v.m. een opvraag 
  afgehandeld. Daarnaast wordt de kruistabel gebruikt om van projecten 
  de status te kunnen  laten zien voor diverse vaste stappen die hierin 
  voorkomen. Aangezien het hier om checkbox velden gaat (boolean 
  waarden) waarvan de status alleen 0 of -1 kan zijn, kun je hier gebruik
  maken van de "Value" instelling Max. De maximale waarde van een 
  optie kan hooguit 0 of -1 zijn. Hierdoor is het weer mogelijk een 
  rapport met alleen maar checkboxen te genereren.