REPORTS

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
BTW   Deze toepassing laat het gebruik van de module zien voor het aanmaken van 
  functies. 
CALENDAR   Het gebruik van twee kalenderobjecten in een Accessform voor het selecteren tussen 
  een begin en einddatum. Het rapport moet deze informatie uit het form ophalen. 

  Zie ook: Subforms , Datetimecontrol
CROSSTAB   Een voorbeeld met de onderwerpen Kruistabel, VBA en SQL.
  Zie ook: Statistk, Union2, Wkvw01
CRSTBL   Een kruistabel met vaste kolomnamen, hierdoor kun je toch rapporten aanmaken.
  Zie ook: Statistk, Union2, Crosstab
DATEFORM    Een voorbeeld met betrekking tot het gebruik van datum formaten. 
  
Zie ook: Calcdate, Datetps, Sqlcode
DEFAULT    Een vernieuwde uitgave van een eerdere weektip: het laten selecteren van een default
   printer.
   Zie ook: Orbitfm, System
DETELLER   
 
De voorbeelden behandelen het ophalen / doorgeven van informatie aan een rapport. 


 

ETIKETTEN   Het onderwerp is weer eens het kunnen overslaan van etiketten en aangeven van het aantal etiketten
  van een selectie van leden.

 Zie ook: Reports

PRINT    Afdrukken van het Euroteken instellingen voor je printer of een alternatief.

PROJECTS  
  In dit voorbeeld een uitwerking van het toevoegen van geselecteerde records aan 
  een memoveld.

  Zie ook: Snapsht

 

REPORTS    Dit aangeleverde voorbeeld laat een uitwerking zien in VBA van het leeg maken en vullen van een
   tabel voor het afdrukken van een aantal etiketten.
  
Zie ook: Etiketten
SNAPSHT     Snapshotviewer van Microsoft is een tool om in Access rapporten in een vast 
    formaat weg te zetten.
   
Zie ook: Projects