DATUM

 P.V.  / B.vdB.

DATUM  28kb DATUM2K 28kb DATUMXP 39kb

   Weer eens een methode met datum informatie, maar nu 
   toegespitst op het vullen en bijwerken van tabellen d.m.v
   recordsets. Eerst wordt een tabel gevuld met de 
   informatie van een jaar, dit is aan te passen door met 
   een begin en einddatumveld te werken. De tweede stap 
   is het laten  bijwerken, ook weer via een record set van 
   de teller.  Nu is het mogelijk om door via teller te 
   kiezen voor de 1e  tot  5e specifieke weekdag van een 
   maand de betreffende datum op te halen.