FORECAST

P.V./L.W.

forecast 17kbforecst2k 22kbforecstxp 24kb

Data Output Data input

Data Output


   In dit voorbeeld een uitwerking van een bijgesloten  'Dbf ' file, het bijwerken van ongebonden velden op een form aan de 
   hand van een startdatum en het omzetten van een tabel met kolommen naast elkaar naar een tabel met een enkel aantal veld. 
   Deze tabel wordt via VBA gevuld (geen query) met informatie uit een tabel, aangevuld met datums van het form.