SCORE

P.V. / C.F.

score 20kbscore2k 30kbscorexp 25kb

 Een uitwerking op verzoek waarbij de informatie in een
 tabel wordt voorzien van een rangnummer afhankelijk 
 van de tijd. Bij deze uitwerking kan meer dan een record
 op de zelfde plaats eindigen. Gebruik wordt gemaakt van
 Vba en DAO om de recordset door te lopen.
 Ook de functie 'Dirty' is opgenomen i.v.m saven van het
 record.