TIME

P.V.

time 28kbtime2k 65kbtimexp 71kb

   Nog een keer een uitwerking van het verwerken van
   records uit een tabel naar een andere tabel zonder
   query, waarbij gekeken wordt naar het verschil 
   in tijd tussen de verschillende records. Het gaat hier
   om het meten per gebruiker (verifier) van het inloggen
   in een bepaald bestand. In het geval het verschil in tijd
   groter is dan 3 minuten dan moet dit als mutatie
   worden toegevoegd. In dit voorbeeld maak ik gebruik 
   van de Recordset om door de query (i.v.m. volgorde
   over de tabel gezet) en een aantal functies met tijd (
   zoals datediff en TimeValue) te bladeren.