UCASE

K.K. / P.V.

ucase 26kbucase2k 35kbucasexp 41kb

  
Dit keer een voorbeeld van gebruik van VBA code in het
   formulier waar je functies kunt aanroepen en met behulp
   hiervan in de velden de ingevoerde waarden omzet in een
   standaard opmaak ongeacht welke opmaak gebruikt is
   (Hoofd / kleine letters)