UOM

P.V. / P.R.

Geen download beschikbaar

   In deze tip een uitwerking van een functie in Excel waar in een tabel hoeveelheden en eenheden als een tekst waren 
   verwerkt. Het betrof waarden als 500M, 25CL, 5DL etc die in de aangrenzende kolom voor rekendoeleinden naar een 
   standaard 
moesten worden omgezet. De functie gaat met behulp van de opgegeven waarde in twee select cases zoeken 
   naar de betreffende factor. Deze functie plaats je, door hier te kopiŽren, in een nieuwe module in de  Visual Basic Editor 
   waardoor de functie intern ter  beschikking komt.
    
     Function UOM(MyField)
           Dim UOMinput, MyStatus
           UOMinput = UCase(Right(MyField, 2))
           Select Case UOMinput
                Case "ML": UOM = Left(MyField, Len(MyField) - 2): MyStatus = 1
                Case "CL": UOM = Left(MyField, Len(MyField) - 2) * 10: MyStatus = 1
                Case "DL": UOM = Left(MyField, Len(MyField) - 2) * 100: MyStatus = 1
           End Select
           If MyStatus = 1 Then Exit Function
           UOMinput = UCase(Right(MyField, 1))
           Select Case UOMinput
                Case "L": UOM = Left(MyField, Len(MyField) - 1) * 1000
                Case Else: UOM = 0
           End Select
           MyStatus = 0
     End Function