VBA 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
AANPASSEN    Een VBA voorbeeld van het verwijderen van bepaalde tekens uit een  tekenreeks.
BIJWERKEN    In verband met een vraag over conversie problemen van A97 naar AxP i.v.m. 
   gewijzigde vba coderingen heb ik deze uitwerking in alle drie de versies 
   uitgewerkt.
CALCDATE    
  Voorbeeld van datumfuncties
  Zie ook: DATCONV, DATEFORM, DATETPS, DATUMS, SQLCODE,
WEEKNUMMER 

CALORIE    Een uitwerking van een doorlopend formulier waarbij met behulp van VBA in code de 
   bron voor het formulier wordt aangepast.
CODELINE    Bij het aanmaken van een applicatie gebruik je meestal de wizards om knoppen en de 
   daarbij behorende code te maken.
CROSSTAB   Een voorbeeld met de onderwerpen Kruistabel, VBA en SQL.
  Zie ook: STATISTK, UNION2
DATCONV
   Een VBA methode van het aanvullen van de in te voeren datum. Vult de gebruiker de dag 
   in dan worden maand en lopend jaar toegevoegd, als dag en maand worden ingegeven 
   dan wordt het huidige jaar ingevoegd.
  
Zie ook: CALCDATE, DATEFORM, DATETPS, DATUMS, SQLCODE, WEEKNUMMER 
DATCREAT    Een door Martin uitgewerkt voorbeeld waarbij via een functie in een  module met 
   behulp van een aantal variabelen een datum wordt gegenereerd.
DATEFRM   Een voorbeeld met betrekking tot het gebruik van datum formaten. 
  
Zie ook: CALCDATE, DATETPS, SQLCODE

 

DATETPS   Twee voorbeelden van het bewerken van datum velden. 
 
Zie ook: CALCDATE, DATEFORM, SQLCODE