VBA 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
DATUM     Weer eens een methode met datum informatie, maar nu toegespitst op het vullen en 
    bijwerken van tabellen d.m.v  recordsets.

   
Zie ook:
DATUMS    Deze week liep ik bij het uitwerken van een oplossing per toeval op tegen het gebruik 
   van bepaalde functies om datums te berekenen.

   Zie ook: CALCDATE, DATCONV, DATEFORM, DATETPS, SQLCODE
  
  
WEEKNUMMER 
DIALOG    Twee voorbeelden van het gebruik van Dialoogvensters, de eerste gebaseerd op Code in 
   een module, de laatste op een Activex-control zoals ook in VB gebruikt wordt, de 
   Common diaLogbox.

DIVIDER    Twee  methoden van het vullen van een lijstbox met behulp van VBA van informatie uit 
  een tabel.

 

EUROS   Voor het omzetten van Excel sheets met informatie in valuta die moeten worden 
  omgezet naar Euro-formaat maar ook naar Eurowaarde heb ik nu twee 
  Excel sheets toegevoegd met de betreffende methoden als macro.
  Zie ook: EURO
EXPORT    Het gaat hier om het exporteren van informatie in een fixed tekst formaat. De code voert 
   dat uit. Echter voor je deze code kunt hanteren moet je het een en ander doen.

 

FORECST     In dit voorbeeld een uitwerking van een bijgesloten  'Dbf ' file, het bijwerken van 
   ongebonden velden op een form aan de hand van een startdatum en het omzetten van een 
   tabel met kolommen naast elkaar naar een tabel 
IFTHEN    In VBA een uitwerking van de If ... then ... Else constructie. Onder voorwaarde dat .... en 
   anders ..... . 
INLOGGEN    Deze beschrijving laat een functie voor het ophalen van de gebruikers inlognaam zien.
   Zie ook:
INVCNT    Een methode van het aanmaken van een factuurnummer met opmaak, waarbij een
   autonummer i.v.m. het formaat (long) niet gebruikt kan worden.