VBA 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
INVOER    Een uitwerking van een eenvoudig voorraad  mutatiesysteem. Via VBA wordt in Sql code geselecteerde
  product aan de bron van het formulier toegevoegd. 
INVOICES    Vba methode voor het omzetten van een invoicenummer naar een invoiceid. 

 

IPZOEKEN   Een uitwerking van het opzoeken via VBA van het IP address van je computer. Met deze methode is
  meer systeemdata boven tafel te halen.

  

KEUZE    Een uitwerking op verzoek: afdrukken van rapporten via keuzerondjes / VBA. 

KLOK   Nu een voorbeeld van een klok (de bewerking on timer). In een formulier maak  je een labelframe van
  de benodigde grootte....
  
KLOKCLC   Uitwerking van rekenfuncties met tijdseenheden. 

KORTING   Een winkel waarin een actie loopt met een klantenkaart. Een voorbeeld waarbij gebruik wordt gemaakt
  van DAO voor het werken met de tabellen.

 

LOOKUP     Een uitgewerkt helpvoorbeeld waarin via een aantal technieken door een tabel gebladerd wordt.

 

MOVE    Dit keer een voorbeeld van bewegen door een formulier. Normaal gesproken ga je met de Tab- of
  Entertoets naar het volgende veld, met pijl naar links naar het vorige.
NOBEEP    Een Visual Basic voorbeeld van de afhandeling van toetsen. Het probleem dat moest worden 
  afgevangen was de enter toets die een “Beep” signaal produceert. 
  Zie ook:
NOBEEP2
NOBEEP2    In vervolg op de voorgaande nu een vb uitwerking waarbij alle bewegingen door een soort  tabel gaan,
  omhoog, omlaag, links en rechts, enter, pageup en down en home worden ondersteund.
   Zie ook:
NOBEEP