VBA 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
NOSHELL    Voorbeeld van het inlezen van File informatie in een tabel via  de al eens eerder behandelde “DIR”
   functie, daarnaast wordt het geselecteerde bestand geopend zonder gebruik van de Shell functie of
   Runapp.

 
NUMBERS
   Dit keer een uitwerking op aanvraag van het ophogen van een waarde door een druk op de knop. 

 
OVERLADEN    
   Dit voorbeeld bevat een tabel met data waaruit een variabele selectie gemaakt moet kunnen worden.
   In de Query  "Voorbeeld code" is te lezen hoe deze code er in SQL uitziet, wijzig je de weergave dan
   zie je hoe dit grafisch in elkaar zit.
   Zie ook:
 
RECORD    Vba code voor het weergeven van de record  positie binnen een recordset.   Deze code is te gebruiken
   in het geval je met eigen gemaakte recordselectors aan de gang gaat.
REKENEN
  
Dit keer een voorbeeld van een 'Planning-tool' in een access database.
 
REPFRM
  
Een samengestelde meervoudige tip: Docmd.Sentobject met attachments (Outlook aansturen), Externe
   database aanmaken en het  probleem van de opmaakformaten in  rapporten.
 
 Zie ook: SEND, SENDING

 
REPFS  
   Een tweede methode voor het verzamelen van informatie vaan plaatjes op je PC.
   Zie ook GTP   HYPER TELLER2

 

SCHAKELEN    In dit voorbeeld gaat het om de vraag om een 'doorschakelveld" te gebruiken om, als een
   soort hyperlink door je informatie te kunnen bladeren.
SCORE    Een uitwerking op verzoek waarbij de informatie in een tabel wordt voorzien van een rangnummer
   afhankelijk van de tijd.
SHIFT_SWITCH    Vba voorbeeld over het omschakelen van een database waarbij je de Shift toets kunt gebruiken of niet !

 

TELLER2    Weer eens wat VBA technieken opgehaald in dit voorbeeld. Met de ouderwetse "Dos" technieken via
   een "Bat" file bestandsnamen van een bepaalde extensie uit een  aangewezen directory ophalen wat 
   minder lijnen code vergt.
  
Zie ook GTP  HYPER,
REPFS