VBA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

Onderwerp

   Omschrijving / Zie ook ...
TIME    Nog een keer een uitwerking van het verwerken van records uit
  een tabel naar een andere tabel zonder query, waarbij gekeken
  wordt naar het verschil in tijd tussen de verschillende records.
  Zie ook:
UCASE   Via VBA functies worden letters omgezet naar standaard Hoofd en
  kleine letters.

UOM    In deze tip een uitwerking van een functie in Excel waar in een
   tabel  hoeveelheden en eenheden als een tekst waren verwerkt.
VOLGORDE   
 
Volgorde: laat twee methoden zien voor het wijzigen van het nummer
 veld “volgorde”.

  Zie ook:
 
WEEKDAG    In dit voorbeeld wordt de eerste dag van de huidige maand
   berekend, het formaat van een specifiek veld (dateformat  setting)
   wordt gecontroleerd (today) en de herkomst gevonden via checking
   op het formaat van het controleveld.

WEEKNUMMER    Naar aanleiding van een vraag over het berekenen van een datum
  aan de hand van een ingegeven weeknummer  heb ik de volgende
  oplossing aangedragen

  
Zie ook: CALCDATE, DATCONV, DATEFORM, DATETPS,
   SQLCODE
 
WERKDAG    Uitwerking van een functie in een module voor het berekenen van
  het aantal werkdagen tussen datum 1 en 2.

 

WLKTXT    Een lopende tekst in een formulier. Plaats in een formulier een
   ongebonden tekstvak met de naam LopendeTekst.

YRNAME   Een uitwerking van VBA code in een macro op verzoek voor het
  opslaan van documenten.

YRNAME   Een uitwerking van VBA code in een macro op verzoek voor het
  opslaan van documenten.