WEEKNUMMER

P.V.

Geen download beschikbaar


  
  Naar aanleiding van een vraag over het berekenen van een datum aan de hand van een ingegeven weeknummer  heb ik de 
  volgende oplossing aangedragen:
  Private Sub Mijnweek_AfterUpdate()
        Dim x
        x = MsgBox("Eerste dag van de week ?", vbOKCancel)
        If x = 2 Then
              Me!DeDatum = DateAdd("ww", Mijnweek - 1, DateValue("01-01-" & Format(Date, "YY")))
        Else
              x = DateAdd("ww", Mijnweek - 1, DateValue("01-01-" & Format(Date, "YY")))
              If WeekDay(x)=1 Then
                    x = DateAdd("d", 1), x)
              ElseIf WeekDay(x)>2 then
                    x = DateAdd("d", 2 - WeekDay(x), x)
             End If
             Me!DeDatum = x
        End If
  End Sub
  Je kunt kiezen of de week op maandag begint of niet, bij deze instelling is maandag altijd dag 2 vandaar de twee manieren 
  van
corrigeren. De correctie van MijnWeek is gedaan omdat 1 januari van enig jaar altijd in week 1 begint.