WERKDAG

P.V. / R.M

werkdag97 8kbwerkdag2k 21kbwerkdagxp 26kb

   Uitwerking van een functie in een module voor het berekenen van het aantal werkdagen tussen
  datum 1 en 2. De eerste stap is om te bepalen wat je moet doen met dagen die in het weekend
   vallen, verplaats je ze vooruit of achteruit. De volgende stap is om het verschil in gehele weken
   te berekenen, vermenigvuldigd met 5 (werkdagen) kom je grofweg op het aantal dagen.
   Fine tuning wordt geregeld door het verschil in weekdag te bepalen en deze er bij op of af
   te trekken. De functie is daarna in queries of formulieren te gebruiken, afhankelijk van het doel.
   Zolang er met 2 dagen wordt gewerkt kun je deze gebruiken. Let wel op welke datum op welke
   plaats staat !