Vroege Middeleeuwen

 

(400-900)

Omstreeks 400 na Chr. maakte het gebied, dat wij nu Nederland noemen, deel uit van een groter gebied, dat ook wel Lage Landen of Nederlanden wordt genoemd.

Het was gelegen in de uiterste Noord - West hoek van het Romeinse Rijk.

De bevolking bestond grotendeels uit :

In het noorden de Friezen,(West-Friesland en Friesland waren toen nog aan elkaar verbonden)in het midden, tussen de rivieren, de Batavieren (De Betuwe) en in het zuiden(vooral langs de kust) uit Kaninefaten.

 

 

406

Grote volksverhuizing.

Namen van Germaanse stammen verdwijnen, behalve die van de Friezen.

406

Grote groepen Germanen trekken de Rijngrens over, de Franken veroveren Belgische gebieden.

Dit is het begin van het einde van de Romeinse bezetting

450

Franken trekken verder naar het zuiden en vormen het Frankische koninkrijk

476

Laatste West-Romeinse keizer, Romulus Augustus wordt afgezet en het West Romeinse rijk houdt op te bestaan.

Romulus Augustus

481

Koning Childerik, de zoon van Merovech (waarnaar het geslacht Merovingen is genoemd), sterft.

Hij wordt opgevolgd door zijn beroemde zoon Clovis. (Clovis=Chlodovech=Lodewijk)

493

Clovis I trouwt met prinses Chlotilde, de dochter van de bourgondische koning Chilperik II.

498

Ons land hoort voor het grootste gedeelte bij het Franse Rijk.

Clovis laat zich dopen in Reims (door Remigus, bisschop van Riens) tot de allereerste Christen koning van Frankrijk.

Met hem worden nog 300 edelen  gedoopt tot christen.

511

Clovis sterft

550

Er wordt een begin gemaakt met de bouw van de St.Servaes kerk in Maastricht

558

Clotharis, de Frankische koning onderwerpt de Saksen

631

De Frankische koning Dagobert I (629-639) sticht in Utrecht een kapel, die de Wiltenburg wordt genoemd.

( Wiltenburg is de oudere naam van de stad Utrecht en is door een saskische stam, de Wilten gesticht))

Koning Dagobert I

 

677

De Frieze Koning Aldgisl (vader van Radbod) verleent onderdak aan Wilfried, bisschop van York, die op doorreis is naar Rome.

Koning Aldgisl verleent de bisschop zelfs toestemming om te prediken, maar laat zich zelf niet bekeren.

679

Aldgisl sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Radbod.

Radbo(u)d koning der Friezen, verbrandt de christenkapel, De Wiltenburg

Radboud.jpeg (12194 bytes)Radboud

689

Radboud wordt bij Dorestad (Wijk Bij Duurstede) door Pepijn II verslagen.

Friezen worden terug gedrongen naar het Noorden.

690

Op verzoek van Pepijn II komt  Willibrord, samen met 11 volgelingen, vanuit Engeland naar Friesland .

willibrord.gif (28679 bytes)Willibrord

695

Op 21 november wordt Willibrord tot  Aartsbisschop der Friezen gewijd.

Hij vestigt zich in Utrecht en bouwt er op de ruines van Dagoberts kapel, (de Wiltenburg) Het Sint Maartensklooster en de St. Salvatorkerk, die tezamen een dubbelkathedraal vormen.

Aan het klooster wordt een school verbonden, die tot in ieder geval de 12e eeuw zou uitgroeien tot een belangrijk centrum voor onderwijs en wetenschappen.

Vanaf de 13e eeuw fungeert de school  slechts nog als een lagere en middelbare school.

698

Willibrord sticht een klooster in Echternach (Luxemburg)

714

Pepijn II sterft en Radboud maakt gebruik van de verwarring en komt in opstand.

Radboud verbrandt kerken en dwingt Willibrord te vertrekken.

714-719

Willibrord vlucht zolang naar Echternach in Luxemburg.

De onwettige zoon van Pepijn en zijn maîtresse Alpaïs, Karel van Martel (Frankische hofmeier) verslaat de Friezen (Radboud)

Hervatting van de christianisatie.

716

Bonifatius (= Weldoener, zijn echte naam is eigenlijk  Winfrid) komt naar Friesland en zorgt voor de kerstening van de Germaanse stammen.  Willibrord  komt weer terug en neemt de Friezen voor zijn rekening en bouwt nog meer kerken.

Vervolg Vroege Middeleeuwen

Terug