Zevensprong - contactblad H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle
Zevensprong DECEMBER 2018

Kinderwoorddienst verzorgd door 10Age7
Tijden,plaatsen,voorgangers en intenties
Kopij datum Zevensprong januari/Pieckfijn februari
Troostrijke Allerzielen
Vlijt voor barmhartigheid
Zalig Kerstfeest
Kerstviering met kinderen
Overleden
Vraag om vrijwilliger te zijn in de kerk
Adventsactie
Kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
Verslag zolderavond 10Age7 9 november
Laatste nieuws via sociale media en mailing
 

 
 
Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.

Voorgaande edities (pdf):
(2018) april mei juni juli & augustus september oktober november

Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.

Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad "Pieckfijn" van december (Advent editie).

Inleverdatum kopij: Zevensprong januari & Pieckfijn februari 2019: 27 december

De hoofdredactie van "Pieckfijn" heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij "jammer maar helaas".

In de digitale "Zevensprong" zal ALLE kopij worden geplaatst.