Zevensprong - contactblad H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle
Zevensprong APRIL 2020

Van de redactie
Verschijningsdatum Zevensprong
Praten met de pastoor : wijziging wegens Corona/COVID-19
Sacrament van boete en verzoening (de Biecht) – wijziging wegens Corona / COVID-19
Tijden,plaatsen,voorgangers en intenties (wijzigingen wegens COVID-19)
Kopij datum Zevensprong mei 2020
Sams Kledingactie gaat door!
Wijziging bij opgave en betaling van misintenties
Vlijt voor barmhartigheid
Familieberichten
Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook
Brief van 25-03 van de pastoor i.v.m. Corona/COVID-19 epidemie (opent in nieuw tabblad of venster)
Brief van 26-03 van de bisschop i.v.m. Corona/COVID-19 epidemie (opent in nieuw tabblad of venster)
 

 
PalmPasen
(c) Broeder Hugo, Warfhuizen
Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.

Voorgaande edities (pdf):
(2019) mei juni juli & augustus september oktober november december
(2020) januari februari maart

Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.

Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad "Pieckfijn" van juni.

De hoofdredactie van "Pieckfijn" heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij "jammer maar helaas".

In de digitale "Zevensprong" zal ALLE ontvangen kopij voor Brielle worden geplaatst.