Misintenties

Sinds de kerk weer open is, worden de misintenties ook weer in de kerk afgelezen. Het aantal opgegeven misintenties neemt langzaam weer toe, maar is nog niet op het oude niveau. Of dit door de digitalisering van de opgave komt of door het feit dat de kerk dicht was wegens de Corona/COVID-19 crisis is nog niet bekend.
Echter, hieronder volgt een (opnieuw) een beschrijving van de mogelijkheden om misintenties op te geven en de betaling.

Opgeven
U kunt gebruik maken van familieleden of bekenden om de misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven.

Via de email kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.

Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:
- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Wijze van betaling (zie hieronder).

Betalen van de intenties
IBAN
Bij het betalen van de misintentie(s) gaat onze voorkeur uit naar de bank via IBAN.
Bankoverschijvingskaarten
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van bankoverschijvings-kaarten. Als u dit ook wilt, zorgen wij ervoor dat u alle benodigde gegevens krijgt, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer. Deze gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de Pieckfijn als deze Zevensprong.
Givt QR code
Zoals in het Givt-artikel aangegeven, kunt u nu ook via een QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code.
Contante betaling
Het beleid van het parochiebestuur is om contante betalingen te minimaliseren. Het is vanaf 9 augustus alleen nog mogelijk om na overleg met de Beheercommissie contant te betalen. Dus als u contant wilt betalen, dan moet u dit eerst kenbaar maken bij de Beheer-Commissie. Er wordt dan afgesproken wanneer en hoe de betaling plaats zal vinden.


Vorige pagina