Parochie contacten

Algemene Parochie Informatie
PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

  MISINTENTIES: NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v.
Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties
Betaling intenties per bank of QR code. Contante betaling in overleg. Wij vragen een bijdrage van € 10,00 per misintentie. Opgave via misintenties@rkkerk-brielle.nl of via dit formulier
Centraal secretariaat
Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Website: www.rkkerkbrielle.nl

Pastoor/moderator

J.C.F.M. (Hans) Smulders
Email: pastoor_smulders@rk-npg.nl
Tel.: 06 5111 5724

Pater

Y. Konchenko-Lennarth sdb
Email: jouril@hotmail.com Tel.: 06 5111 5724

Diaken

S. Lokken
Email: diakensteef@gmail.com

NOODtelefoon
(06) 3097 5817 (08:00 - 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)Pastoraatsgroep
email: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl


Pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders
(Vertegenwoordiger pastoraal team)

I. Niks

Henk Lugtenburg
tel: (0181) 41 69 95

Werkgroep Caritas
Mw. I. den Bakker, 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Beheercommissie


Voorzitter

vacant


Secretaris

H. van Niekerk

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Budgethouder

J. van de Wiel

budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl

Lid

M. Zijlmans

beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:
NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl


Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nlDe Zevensprong Digitale nieuwsbrief van de RK Kerk Brielle, Nobelstraat 22

Redactie

H. van Niekerk
redactie@rkkerk-brielle.nl

Terug naar contactpagina