Arrays

Arrays zijn niks anders dan een reeks getallen opgeslagen in een variabele. Dus in plaats van te zeggen.

int x=2, y=3, z=4;

Kun je met arrays gewoon zeggen:

int x[3] = {2,3,4};

Deze array bevat dus dezelfde 3 waarden maar ze zijn opgeslagen in 1 variabele. Hieronder een voorbeeld over het gebruik van arrays.


#include <iostream.h>

int main()
{
 int array[3];
 int x;
 
 for (x=0; x<3; x++)
 {
  array[x] = 5 + x;
  cout << "plek in de array:" << x"\n";
	cout << "waarde in de array:"<< array[x]"\n";
 }
 return 0;
}
uitvoer:
plek in de array:0
waarde in de array:5
plek in de array:1
waarde in de array:6
plek in de array:2
waarde in de array:7

Hier wordt eerst een array gemaakt die 3 waarden kan bevatten en x waarmee de plekken in de array kunnen doorlopen (bij een array van 3 is dit plek 0, 1, en 2). In het for statement wordt vervolgens een waarde in het array gezet en begint bij plek 0 waar de waarde 5 in wordt gezet. Nu kunnen we met x de plaats in de array weergeven en de waarde in de array weergeven door "array[x]" waar x de plek in de array voorstelt. Als je dit nog een paar keer doet terwijl x een andere waarde heeft en dus ook de plek in de array verandert krijg je de uitvoer die onder het programma staat.

Arrays met objecten

Hetzelfde als met waarden kun je natuurlijk ook een array met objecten maken bijvoorbeeld:

auto mercedes[3];
mercedes[1].snelheid = 180;

Dit is een array met 3 mercedessen en wordt de snelheid van de tweede mercedes ingesteld (0 is de eerste en 1 is de tweede mercedes).

Meerdimensionele arrays

Als je niet genoeg hebt aan 1 dimensionele arrays dan kun je uiteraard ook 2 of 3 dimensies gebruiken zoals in het volgende voorbeeld.


#include <iostream.h>

int main()
{
 int array[3][2] = { {1,2},{2,3},{3,4} }; 
 // of int array[3][2] = {1,2,2,3,3,4};
 
 int x,y;
 
 for (x=0; x<3; x++)
 {
  for (y=0; y<2; y++)
  {
   cout << "waardes in het array:" <
Uitvoer
waardes in het array:1
waardes in het array:2
waardes in het array:2
waardes in het array:3
waardes in het array:3
waardes in het array:4

En dat is alles, niet zo moeilijk toch ? Array's zijn zeer handig voor het gebruik in programma's en kunnen je veel werk schelen zeker in combinatie met het gebruik van for statements zoals in de voorbeelden. Ook dit zul je dus vaak in programma's tegenkomen en niet voor niets dus gebruik ze maar wees voorzichtig ze verbruiken veel geheugen. Een voorbeeld van het geheugengebruik is: een int is 4 bytes, je array is 5 bij 5 dus 25 integers, 25 X 4 is 100 bytes.

Succes

Vampire,