Hello world

Als eerste gaan we nu beginnen met (hoe kan het ook anders) het simpele "Hello world!" programma waarvan je hieronder de code vindt.

#include <iostream.h>  // include een headerfile

int main()		     // main functie
{
  cout <<"Hello world!\n";   // uitvoer gevolgd door newline
  return 0;  		     // sluit het programma af
}
Uitvoer: Hello world!

In de eerste regel van dit programma wordt er een bestand ingevoegd. Het bestand iostream.h bevat (net als alle .H bestanden) sourcecode die op de plek waar je het bestand "include" wordt ingevoegd alsof je het zelf hebt getypt. Wat deze bestanden doen is verschillend per bestand, in dit geval zorgt het voor de in- en uitvoer van beeldscherm en toetsenbord. Het # teken is een preprocesser wat wil zeggen dat elke regel waar dit teken voor staat uit wordt gevoerd voordat de rest van de code wordt verwerkt.

Hierna komt ons programma die begint met de main functie. De main functie is altijd de eerste functie die wordt uitgevoerd en is dus de basis van elk programma. De main functie begint (net als elke andere functie) met een openings accolade en wordt afgesloten door een sluit accolade waar de sourcecode in komt te staan.

Het programma begint dus bij cout<< die voor voor de uitvoer van tekst op het scherm zorgt. De tekst zelf moet tussen aanhalingstekens staan anders wordt het opgevat als een variabele en dat moeten we niet hebben want we willen de tekst laten zien. Aan het eind van de tekst zie je \n, dit is niet zichtbaar op de monitor want dit is een zogenaamd escape character en zorgt ervoor dat de cursor op de volgende regel komt te staan. Tot slot moet je het eind van de regel nog aangeven met een punt komma (nooit vergeten).

De laatste regel van dit programma is de return waarde van de functie, in dit geval nul om het programma af te sluiten. Een return waarde kan ook een andere waarde hebben maar daar komen we later nog op terug als we het over functies gaan hebben.

Escape characters

Newline \n
Horizontale tab \t
Verticale tab \v
Backspace \b
Carriage return \r
Form feed \f
Alert \a
Backslash \\
Vraagteken \?
Enkel aanhalinsteken \'
Dubbel aanhalingsteken \"
Octaal getal \ooo
Hexadecimaal getal \xhhh

Hieronder staat in het kort nog hoe je getallen in verschillende talstelsels aangeeft. Als je hier meer informatie over wilt kun je dit op het forum posten en zal ik er een korte handleiding over maken.

Decimaal 48
Octaal \60
Hexadecimaal \x30

Nog 1 tip voor je verder gaat met programmeren, voorzie al je code van commentaar. Als je al je code van commentaar voorziet kun je er later namelijk makkelijker achter komen wat bepaalde code doet. Bij de code die je nu schrijft is dit nog niet echt van groot belang maar zodra de programma's groter worden zul je pas echt merken hoe belangrijk dit is. Commentaar kun je op 2 manieren toevoegen: door 2 slashes, of door een slash met een asterisk.

// Dit is commentaar en wordt dus niet verwerkt in het programma.
/*
Dit is ook commentaar,
alleen is dit over meerdere
regels verspreid
*/

Succes

Vampire,