Statements

Statements zijn zeer belangrijk in een programmeertaal door hier gebruik van te maken kun je namelijk controleren of er aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt en aan de hand daarvan actie ondernemen. Er zijn 2 statements die je vaak zult gebruiken, if en else. Samen met operatoren zoals "and, not, en or" kun je zo complexe structuren vormen waardoor je programma oneindig veel mogelijkheden krijgt. Hieronder vind je een kort voorbeeldje.

if (a && b == c)  //als a en b gelijk zijn aan c doe het volgende
{
 // sourcode 
}
if (a || b == c)  //als a of b gelijk is aan c doe het volgende
{
 // sourcecode  
}
if (a && !b == c) //als a en niet b gelijk is aan c doe het volgende
{
 if (statement)  //genest statement 
 {
  // sourcecode
 }
}
else        //doe dit als nergens aan voldaan wordt
{
 // sourcecode
}
Dit is een kort voorbeeldje van if en else statements samen met een aantal operatoren. In het eerste statement wordt gekeken of a en b gelijk zijn aan c. Als c de waarde 6 heeft dan moeten zowel a als b 6 zijn om aan de voorwaarde te voldoen. als a en b beide 6 zijn dan wordt de code binnen de accolades dus uitgevoerd . Het tweede if statement kijkt of a of b gelijk is aan c, in dit geval moet er dus een van beiden gelijk zijn aan c voordat de code tussen de accolades uit wordt gevoerd. Het volgende statement wordt uitgevoerd als a gelijk is aan c, en b niet gelijk is aan c dus als a=6 en b=4 dan wordt deze uitgevoerd. Je ziet hier ook dat er statements binnen andere statements kunnen staan waardoor je complexere structuren kunt maken. Als laatste komt het else statement die uit wordt gevoerd als er niet aan een van de if statements wordt voldaan.

Hieronder Vind je een lijst met operatoren die je kunt gebruiken voor je statements.

Naam Teken
Gelijk aan ==
Ongelijk aan !=
Groter dan >
Kleiner dan <
Groter dan of gelijk aan >=
Kleiner dan of gelijk aan <=
AND &&
OR ||
NOT !

Je weet nu dus dat je met if kunt controleren of aan een voorwaarde wordt voldaan maar stel dat je voor meerdere waarden in een variabele verschillende acties wilt uitvoeren. Wat je kunt doen is een heleboel if statements achter elkaar zetten die de waarde gaan controleren, maar dit kan natuurlijk makkelijker. Je kunt door het switch statement te gebruiken voor verschillende waarden verschillende acties ondernemen waardoor het al weer een stuk makkelijker wordt. Een voorbeeldje zal dit vast wel duidelijk maken.


int x;		//de waarde die we gaan controleren

switch(x)	//begin van het switch statement
{
 case 1:	//als x de waarde 1 bevat doe dit
   cout <<" x bevat de waarde 1";

 case 2:	//als x de waarde 2 bevat doe dit
   cout <<" x bevat de waarde 2";

 case 3:	//als x de waarde 3 bevat doe dit
   cout <<" x bevat de waarde 3";

 case 4:	//als x de waarde 4 bevat doe dit
   cout <<" x bevat de waarde 4";

 default:	//als x geen van deze waarden bevat doe dit
   cout <<" Ik zou niet weten welke waarde x bevat";
}
In dit switch statement controleer je welke waarde x heeft (switch(x)). Je kunt nu door gebruik te maken van "case" controleren welke waarde x bevat en vervolgens een actie ondernemen. Hier wordt gekeken of x de waarde 1, 2, 3, of 4 bevat en laat dit daarna op het scherm zien, als x een andere waarde bevat dan wordt de default code uitgevoerd.

Succes

Vampire,