Variabelen

Variabelen zijn zeer belangrijk in een programma omdat je hier waarden in op kunt slaan en bewerken. Variabelen in een programma werken bijna hetzelfde als je op school hebt geleerd met 1 verschil, je moet het type aangeven zoals hieronder.
int x = 16;
In C++ bestaan er een aantal verschillende typen variabelen waarin je bepaalde waardes kunt opslaan, zoals hierboven waar x van het type integer is. Hieronder staat een lijst met variabelen en de waarden die ze kunnen bevatten

unsigned short int 0 tot 65.535
short int -32.768 tot 32.767
unsigned long int 0 tot 4.294.967.295
long int -2.147.483.648 tot 2.147.483.647
char 256 karakters
bool waar/onwaar
float 1,2e-38 tot 3,4e38
double 2,2e-308 tot 1,8e308

Zoals je ziet zijn er dus veel verschillende typen variabelen, zorg er dus voor dat je een goed type kiest anders kan het programma heel groot worden of helemaal niet werken. Verder komen alle variabelen in 2 smaken, signed en unsigned. Signed variabelen kunnen zowel positief als negatief zijn terwijl unsigned variabelen alleen positief kunnen zijn. Declareer je een variabele zonder signed of unsigned ervoor dan wordt aangenomen dat deze signed is.

Je weet nu dus wat variabelen zijn en wat ze doen dus een voorbeeldje lijkt me nu wel een goed idee.


#include <iostream.h>

int main()
{
int x,y; 			    //declareer 2 variabelen

cout <<"vul het eerste getal in:";   //uitvoer 
cin >> x; 			    //zet de ingetypte waarde in variabele x 
cout <<"\nvul het tweede getal in:";  //uitvoer
cin >> y;			    //zet de ingetypte waarde in variabele y
cout << "\n" << x+y;		    //laat de som van x + y zien

return 0;
}
Eerst worden 2 variabelen gedeclareerd van het type integer waarin de waarden die de gebruiker invoert kunnen worden opgeslagen. De volgende regel zet de tekst "vul het eerste getal in" op het scherm. Vervolgens zal de gebruiker dus de kans moeten krijgen om wat in te voeren, dit wordt gedaan door cin >> met daarachter de variabele waar de invoer in moet komen te staan. Dan komt er eerst een newline en en wordt er weer tekst op het scherm gezet. Vervolgens weer cin >> en wordt het tweede getal ingevoerd in de y variabele. De laatste regel laat dan tot slot de som van x + y op het scherm zien. Let wel op x+y staat niet tussen aanhalingstekens anders zou je gewoon de tekst x + y op het scherm zien in plaats van de waarde van x + y.

Constanten

Naast variabelen bestaan er ook constanten, deze zijn op 2 manieren te definieren.
#define x 15
Hier wordt de waarde 15 aan x toegekend en dus overal waar x wordt ingevuld wordt dit door 15 vervangen. Zoals je ziet wordt hier geen
type opgegeven (int, float). Een betere manier om een constante aan te geven is dan ook met const waardoor je wel het type kunt aangeven.
const int x = 15;
De tweede manier heeft als voordeel dat de compiler kan controleren of de constante klopt met het type dat gebruikt wordt waardoor fouten voorkomen kunnen worden.

Succes

Vampire,