Programmeren is zoals iedereen weet een zeer belangrijk aspect in gamedevelopment. Met de kennis en techniek van goede programmeurs kan een spel uitgroeien tot en mega hit, of niet. De programmeur zorgt er uiteindelijk voor dat een spel reageert zoals je zou verwachten. Hij zorgt in principe voor alle physics die in het spel aanwezig zijn waardoor de interactie in een game wereld zo realistisch mogelijk wordt.

    bool COGLWindow::Create()
    {
	   hDC = GetDC(hWnd);
	   SetupPixelFormat();
	   hGLRC = wglCreateContext(hDC);
	   wglMakeCurrent(hDC, hGLRC);
	   return true;
    }
    void COGLWindow::Destroy()
    {
	
     wglMakeCurrent(hDC, NULL);
     wglDeleteContext(hGLRC);
    }

Een voorbeeld van lighting.
Omdat je als programmeur dus veel met physics te maken hebt zul je ook veel kennis moeten van wiskunde en natuurkunde. Dit heb je onderandere nodig om voorwerpen realistisch te laten bewegen en botsen of om tijd te simuleren in je spel. Hoe dan ook, als programmeur ben je zeer veelzijdig en heb je kennis van veel dingen nodig. Dit alles maakt programmeren zo afwisselend en blijft het interessant dankzij telkens verbeterde technieken. Bij Vampire studios proberen wij hier dan ook van op de hoogte te blijven zodat we jullie telkens weer iets nieuws te bieden hebben.