Wat voor een soort som wil je spelen?
 

+ Optellen 
- Aftrekken
: Delen 
x Vermenigvuldigen


Hoe groot mogen 
de getallen zijn? 
 

Rekenen met plezier


Vul het antwoord in en druk op de
 ENTER-toets.

=  

 


 

 
Aantal sommen:

Aantal goed:

Aantal fout:

Deze webpagina werkt alleen in MS Internet Explore 5.0 of hoger. Voor vragen en/of opmerkingen mail: Gert van Oel