Dagbestedingscentrum Singel 31

Singel 31 ligt in het centrum van Arnhem en biedt een actieve uitvalbasis voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Er zijn globaal drie functies in het centrum te onderscheide:

Het activiteitenprogramma.
Iedereen die een behandeltraject binnen of buiten Pro Persona volgt kan gebruik maken van ons activiteiten aanbod. Je behandelaar moet wel toestemming geven en doorverwijzen naar Singel 31. We organiseren activiteiten op het gebied van creativiteit, muziek en beweging. Daarnaast is er een cursus- en trainingsaanbod. Ook is er de mogelijkheid om arbeidsmatig aan de slag te gaan, bijvoorbeeld binnen de catering of de dienstverlening. Samen met jou stellen we een activiteitenplan op. Natuurlijk verwachten we dat je bij de afgesproken activiteiten aanwezig bent.

Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding is voor mensen die Singel 31 gaan verlaten. Je begeleider meldt je aan bij onze trajectbegeleidster.
Samen met haar kijk je naar nieuwe mogelijkheden: wat wil je en wat kun je? Vaak gaat het om vrijwilligerswerk, dagbesteding buiten de Singel of regulier werk. We maken een plan en waar nodig is er begeleiding bij het maken van de stappen
en bij het uitvoeren.

De Inloop
In de inloop is iedereen met een psychiatrische achtergrond welkom. Je hoeft niet in een behandeltraject te zitten. Hier kun je bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, een praatje maken, de krant lezen, een kaartje leggen en we organiseren regelmatig activiteiten. Je bent welkom wanneer je zin hebt. De inloop heeft een vrijblijvend karakter.Ook kun je de inloop gebruiken als opstapje naar een activiteit.

Aanmelden

  • Je bespeekt met je behandelaar of deelname aan activiteiten binnen Singel 31 past binnen jouw behandeltraject.
  • Jouw behandelaar meldt je aan.
  • Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken voor de verdere kennismaking en een rondleiding

Als je alleen gebruik wilt maken van de inloop, kun je zelf een afspraak met ons maken.

Kosten

Voor een aantal activiteiten vragen wij een onkostenvergoeding voor het gebruik van het materiaal.