Geschiedenis

Overgenomen van de site BDU.net

Bij het horen van de plaatsnaam De Glind zullen veel mensen onwillekeurig denken aan het Jeugddorp De Glind. Toch is deze "booihoek" heel wat ouder dan het jeugddorp.

Het kerspel Barneveld bestond vroeger uit het dorp en de buurtschappen Kallenbroek, Esveld en De Glind. In de laatste buurt lag ook het huis "De Glinthorst". Het was een forse woontoren met een aantal bijgebouwen. De heren van deze havezate bezaten enkele boerderijen in de omgeving zoals "Bergstein, "Den Brom", "Groot Birreveld, "Klein Birreveld", "De Knip" en "Burgstede". In de negentiende eeuw was het aantal bewoners van De Glind zo gestegen dat het gemeentebestuur in 1854 besloot er een openbare lagere school te vestigen.

Door de komst van een reclasseringsvereniging, de "Jan Pieter Adolf-Vereniging" en van de "Rudolphstichting" verschoof het centrum van deze gemeenschap westwaarts. In 1911 koos ds. W.J. Rudolph (1862 - 1914) deze plaats om te starten met de opvang van kinderen die niet in het ouderlijk milieu konden opgroeien. In de eerste jaren waren er allerlei tegenslagen, waardoor de diaconieën van de gereformeerde kerken in 1927 moesten ingrijpen om de "Stichting De Glindhorst" van de financiële ondergang te redden. Een nieuwe vereniging werd opgericht, die als eerbewijs aan de pionier van het eerste uur de naam kreeg: "Vereniging tot verzorging van kinderen De Rudolphstichting".

De kinderen werden aanvankelijk ondergebracht in boerengezinnen. De Rudolphstichting had een eigen basisschool en een land- en tuinbouwschool.

Er wordt nog steeds gewerkt met gastgezinnen, maar hun taak wordt verlicht door steun en advies van deskundige begeleiders. Daarnaast is er, vooral voor de oudere jeugd, groepshuisvesting in verschillende vormen.

Overigens hebben niet alle inwoners van De Glind een directe band met het jeugddorp.