hbvb hbvb

H.B.V.B.

Huurdersbelangenvereniging Beuningen (HBVB)
           


Op 1 februari 1994 is in Beuningen een onafhankelijke Huurdersvereniging opgericht. Inmiddels heeft deze Belangenvereniging een eigen plaats verworven binnen de Beuningse volkshuisvesting.
De gemeente Beuningen bestaat uit vier kerkdorpen. Er wonen 25.000 inwoners en er staan 3200 huurwoningen. 2500 daarvan worden verhuurd door Woningstichting Standvast Wonen, de overige 700 door particuliere verhuurders.
Huurders, de grootste minderheid van Nederland, moesten altijd op hun eentje voor hun eigen belang opkomen. En dat viel meestal niet mee tegen professionele verhuurders en machtige overheden.
De afgelopen jaren is gebleken dat de vragen en problemen van huurders heel vaak dezelfde zijn. En als zo'n probleem dan namens 30 of 40 huurders op tafel wordt gelegd, is de tegenpartij veel sneller geneigd om aan een oplossing mee te werken.

Inmiddels hebben meer dan 700 huurders in de gemeente Beuningen zich aangesloten bij HBVB.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts 5 Euro per jaar.

Onze huurdersvereniging komt op voor de belangen van alle huurders in de gemeente Beuningen: Voor de huurders in het algemeen en ook voor huurders afzonderlijk. Neem eens een kijkje op de website van HBVB


Huurdersbelangenvereniging Beuningen heeft de afgelopen jaren o.a. gewerkt aan:

  

Het is belangrijk dat veel huurders lid worden van onze vereniging. Bij veel van de doelen die wij ons gesteld hebben geldt: des te meer mensen we vertegenwoordigen, des te beter er naar ons geluisterd wordt.

Adres: Huurdersbelangenvereniging Beuningen, Postbus 220, 6640 AE Beuningen.

INFO: 024-6774670